WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS

     

EL PROCÉS: RELACIÓ D' ACTIVITATS

Aquest és el procés que heu de seguir per elaborar el vostre recital de poesia multimèdia.

Primer creareu una carpeta amb el nom del vostre grup (GRUP1, CRUP2, GRUP3, ...) per guardar el treball que realitzeu.

Quasi tota la informació que necessiteu la trobareu a les dreceres de la Internet que anireu trobant en aquesta WebQuest. La major part del treball el desenvolupareu amb els programes Tux Paint, Gimp i les eines de presentació de l'OpenOffice .

Podeu trobar un manual d'ajuda del Tux Paint a http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/html/ch25.html

Per a l'OpenOffice trobareu informació a http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/html/ch17.html

ANEM PER FEINES!...

ACTIVITATS

Activitats d'introducció i planificació
1. ACTIVITAT NÚM 1: PLUJA D'IDEES
2. ACTIVITAT NÚM 2: L'OPINIÓ DELS POETES
3. ACTIVITAT NÚM 3: SELECCIÓ DEL POETA I DEL SEU POEMA

Activitats de desenvolupament
4. ACTIVITAT NÚM. 4: ELABORACIÓ DE FITXA BIOGRÀFICA.
5. ACTIVITAT NÚM. 5: TEXT ESCRIT, TEXT ORAL: RECITAR EL POEMA
6. ACTIVITAT NÚM. 6: UNA IMATGE PER A UN POEMA
7. ACTIVITAT NÚM. 7: UN POEMA PER A UN POETA

Activitat de posada en comú i valoració
8. ACTIVITAT NÚM. 8: EL CARTELL ANUNCIADOR
9. ACTIVITAT NÚM. 9: L'ESTRENA

 

 Torna a Portada

A Recursos