WEBQUEST RECITAL DE POESIA --->RECURSOS

     

RECURSOS

A continuació es detallen les dreceres de la Internet on hi podreu trobar la informació necessària per a desenvolupar aquesta WebQuest

RECURSOS A LA WEB

RECURSOS D'INFORMACIÓ SOBRE EL TEMA
http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/index.html

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/escola/

poemesnins.html

http://www.xtec.es/ceipelviracuyas/elvirapoetic/index.htm
   http://www.uoc.edu/lletra/noms.html
 

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/escola/

poesiasuperdestresa.htm

 

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:

Poetes_en_catal%C3%A0

 

 http://www.xtec.es/ceipelviracuyas/elvirapoetic/

poesies%20gravades.htm

   http://www.poemasconvoz.com
   http://inicia.es/de/comountorrente/poemaspropios.htm
 

 http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=

locucio180401&seccion=temas

   http://www.zoomarte.com/sonyarte/lite/li01.htm
   http://www1.ceit.es/not2003/020403.htm
   http://www.fti.uab.es/quarkpoesia/curriculum.htm
 

 http://usuarios.lycos.es/premiscasero/images/stories/

arxius/casero2004.pdf

RECURSOS D'INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE LES EINES INFORMÀTIQUES

http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/html/

ch25.html

http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/html/

ch17.html

RECURSOS D'INFORMACIÓ DICCIONARIS
http://www.grec.net/HOME/CEL/DICC.HTML
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp

 

 Torna a Portada

A avaluació