WEBQUEST RECITAL DE POESIA. ---> TASCA

 

LA TASCA
 
 

 Quan hageu desenvolupada aquesta WEBQUEST tindreu elaborat un producte creatiu ben vostre: un producte multimèdia que presenti un recital de poesia amb poemes d'autors mallorquins coneguts i altres encara novells (vosaltres mateixos!)

Anem per feines:

Aquest és un treball col·laboratiu, en equip. Primer de tot heu de fer grups de tres persones (exepcionalment, n'hi pot haver algun de quatre)

Per començar, entre tots plegats, esbrinareu què en sabeu de la poesia i si en coneixeu algun dels poetes mallorquins. Alguns recursos (pàgines web) a la Internet us ajudaran a descobrir-ne alguns dels més coneguts i a tenir un primer contacte amb algun dels seus poemes.

Després, cada grup se n'haurà d'encarregar de:

* Triar un dels poetes i una de les seves poesies. Cal posar-se d'acord per no repetir-se.

* Elaborar una presentació multimèdia (text, so i imatge) amb l'eina de presentacions de l'Open Office que inclogui:

- Una breu ressenya biogràfica de l'autor, amb la seva fotografia, si és possible.

- El text del poema seleccionat, amb una acurada presentació.

- El so del text recitat, de manera conjunta, per vosaltres, amb una bona dicció i entonació,

- Una producció plàstica (dibuix) original vostra, elaborada o retocada amb un programa d'edició d'imatges, que representi el tema del poema o que expressi el que heu sentit en recitar-lo.

- El text escrit i oral, recitat, d'un poema original vostre, creat col·laborativament, en relació al tema del poema elegit o al seu autor.

* Per últim, cada equip presentarà a la resta el seu producte en una sessió de posada en comú que resultarà un autèntic RECITAL DE POESIA.

Ja és hora de començar. En davant!

 

 

 Torna a Portada

Continua a Procés