Arxiduc
Comunicació
Informació
Oferta Educativa

    Contacteu
Documents <Projecte Educatiu de Centre>
Document que enumera i defineix els trets d´identitat del Centre, formula els objectius (valors prioritaris) que persegueix i expressa els criteris metodològics i l´estructura organitzativa del Centre
Projecte Educatiu de Centre: DC050101-PROJECTE-EDUCATIU-DE-CENTRE.pdf
Enllaços
Departaments
Notícies WEIB
    Error al WEIB
Documents